Vliv denosumabu na denzitu kostního minerálu a markery kostního obratu u postmenopauzálních pacientek s osteoporózou

Číslo: 6 / 2016 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Revmatologie

Souhrn

Osteoporóza je chronické onemocnění skeletu spojené s redukcí kostní hmoty a zhoršením mikroarchitektury kosti, vedoucím ke zvýšenému riziku zlomenin. Současné možnosti léčby osteoporózy zahrnují podávání selektivních modulátorů estrogenových receptorů, antiresorpčně působících léků (bisfosfonáty, denosumab), léků stimulujících tvorbu kosti (parathormon, resp. jeho fragment teriparatid) a stroncium ranelátu, který má duální účinek.

Denosumab je humánní monoklonální protilátka proti RANKL (receptor activator of nuclear factor-κB ligand), která blokuje vazbu RANKL a RANK, čímž inhibuje vývoj a aktivitu osteoklastů a omezuje resorpci kosti. Při terapii denosumabem u postmenopauzálních pacientek s osteoporózou bylo dokumentováno signifikantní zvýšení denzity kostního minerálu (BMD) a snížení rizika vertebrálních i non-vertebrálních fraktur, v jiné studii u nemocných ve věku ≥ 75 let bylo prokázáno také významné snížení rizika zlomenin kyčle. Denosumab byl přitom účinný i u nemocných předléčených bisfosfonáty.

Komentář ke studii

Prof. MUDr. Pavel Horák, CSc.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky