Přínos ω-3 mastných kyselin u sclerosis multiplex?

Číslo: 6 / 2016 (Obsah)
Rubrika: Zprávy z klinických studií

Souhrn

O blahodárných účincích ω-3 vícenenasycených mastných kyselin na lidské zdraví slyšíme snad téměř ve všech medicínských oborech. Objevily se i zprávy, že by jejich cíleně vyšší příjem mohl být prospěšný také u nemocných s roztroušenou sklerózou (RS), u kterých je současně vysoce prevalentní (50–60 %) deprese. Pilotní studie s unipolární depresí navíc poukazovaly na jejich mírný přínos při jejich přidání k antidepresivům. Otázkou tedy bylo, zda mohou nějak pomoci od deprese u nemocných s RS. Dle výsledků provedené dvojitě zaslepené placebem kontrolované pilotní studie, v níž byly tyto kyseliny podávány po dobu tří měsíců v denní dávce 6 g, je však jejich přínos spíše velmi nespolehlivý, alespoň co se týče ovlivnění symptomů deprese hodnocených na škále MADRS, které bylo srovnatelné jako u placeba.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Právě vychází


Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky