Přínos vitaminu D v léčbě deprese

Číslo: 6 / 2016 (Obsah)
Rubrika: Zprávy z klinických studií

Souhrn

Přínos vitaminu D je dnes skloňován v souvislosti s širokým spektrem patologických stavů, včetně diabetu, poruch imunity i kardiovaskulárních chorob, a v posledních letech je zmiňován také v souvislosti s ovlivněním deprese. S cílem vnést větší jasno do této problematiky byla provedena randomizovaná dvojitě zaslepená placebem kontrolovaná klinická studie, v níž bylo 40 osob s diagnózou velké deprese po dobu osmi týdnů sumplementováno vitaminem D (50 kIU/týden). Výchozí koncentrace vitaminu D v séru byla signifikantně vyšší oproti placebu (9,2 ± 6,0 vs. 13,6 ± 7,9 μg/l; p = 0,02). Suplementace vedla k signifikantnímu zvýšení jeho koncentrace, což bylo provázeno mírným poklesem symptomů deprese (pokles skóre BDI [Beck Depression Inventory] –8,0 vs. –3,3; p = 0,06). Výrazně se však změnila sérová koncentrace inzulinu (–3,6 vs. +2,9 μIU/ml; p = 0,02), celková antioxidační kapacita krevní plazmy (+63,1 vs. –23,4 mmol/l; p = 0,04) či koncentrace glutathionu (+170 vs. –213 μmol/l; p = 0,04).

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Právě vychází


Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky