Sulindak v kombinaci s erlotinibem u familiární adenomatózní polypózy

Číslo: 6 / 2016 (Obsah)
Rubrika: Zprávy z klinických studií

Souhrn

Přítomnost familiární adenomatózní polypózy (FAP) objektivně zvyšuje riziko maligního zvratu. V minulosti bylo poukazováno na výrazný podíl zánětlivé reakce v polypech a na příznivý vliv podávání kyseliny acetylsalicylové, rofekoxibu apod. Nyní byl v rámci dvojitě zaslepené randomizované a placebem kontrolované studie sledován vliv podávání sulindaku 150 mg 2x denně a erlotinibu 75 mg denně (n = 46) oproti placebu (n = 46) u nemocných s FAP při délce sledování 6 měsíců. Aktivní léčba byla dle očekávání spojena s nižším výskytem zjištěných polypů ve sledovaném období. Léčba však byla provázena výrazně častějšími nežádoucími příhodami, jakou byl např. akneiformní exantém (87 % vs. 20 %; p < 0,001), což sice dle autorů studie může být výrazně limitující, nicméně současně poukazují na potřebu uspořádání rozsáhlejších studií.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Právě vychází


Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky