Mifepriston v léčbě neresekabilního meningiomu

Číslo: 6 / 2016 (Obsah)
Rubrika: Zprávy z klinických studií

Souhrn

Modulátor progesteronových receptorů mifepriston je v současnosti v České republice schválen pouze jako abortivum. To však nezabraňuje snaze o rozšíření spektra jeho využití v jiných indikacích, jako je např. léčba neresekovatelného meningiomu, jehož buňky až v 70 % případů zvýšeně exprimují progesteronové receptory. Ve III. fázi klinického hodnocení byl proto v randomizované multicentrické studii kontrolované placebem nasazen 164 nemocným. Dva roky studie dokončilo ve skupině placeba pouze 33 % nemocných, ve skupině mifepristonu dokončilo dva roky bez progrese nebo ukončení léčby z jakéhokoliv důvodu pouze 30 % nemocných. Bohužel se tedy proti očekávání nepotvrdil možný přínos této léčby, a to i navzdory příznivému bezpečnostnímu profilu.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Právě vychází


Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky