Inhibitory zpětného vychytávání serotoninu příznivě ovlivňují průtok krve mozkem

Číslo: 6 / 2016 (Obsah)
Rubrika: Zprávy z klinických studií

Souhrn

Selektivní inhibitory zpětného vychytávání serotoninu (SSRI) jsou dnes nejčastěji využívanou podskupinou antidepresiv, která nachází uplatnění rovněž v řadě dalších indikací (úzkostná porucha, anorexie, ejaculatio praecox aj.). Nově se ukazuje, že tyto látky mohou významně zvyšovat průtok krve mozkem. Svědčí o tom závěry šestitýdenní studie, které se zúčastnilo 53 osob s velkou depresivní poruchou a 36 zdravých dobrovolníků. Ačkoliv ve studii nebylo použito placebo, escitalopram u nemocných s depresí signifikantně zvyšoval průtok krve v oblastech, ve kterých byl zjištěn jako snížený oproti zdravým kontrolám, tj. zejména v dolních temporálních gyrech, ve středních a dolních frontálních gyrech či v oblasti předního cingula. Naopak snížená perfuze přetrvala v gyrus lingualis.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Právě vychází


Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky