Venlafaxin v léčbě deprese

Číslo: 6 / 2016 (Obsah)
Rubrika: Zprávy z klinických studií
Obor:

Farmakoterapie deprese jako by v poslední době od uvedení agomelatinu do klinické praxe ustrnula. I přesto výzkum v této oblasti stále pokračuje, což mj. potvrzuje i recentní práce s venlafaxinem u osob s velkou depresivní poruchou. Venlafaxin je sice již zavedeným antidepresivem ze skupiny SNRI, nyní s ním však proběhla dvojitě zaslepená klinická studie, v níž byl nemocným s velkou depresí podáván ve fixní denní dávce 75 mg nebo v dávce flexibilní 75–225 mg (n = 538). Primárního hodnoceného ukazatele, zlepšení skóre na škále HAM-D17 v osmém týdnu ve srovnání s placebem, bylo dosaženo pouze fixní dávkou (–10,76; p = 0,03), nikoliv flexibilním dávkováním (–10,37; p = 0,11). Flexibilní dávkování však výrazně zlepšovalo sekundárně sledované parametry, zahrnující např. skóre MADRS, HAM-D6 či CGI. Fixní dávkování nicméně bylo nemocnými i lépe snášeno – výskyt nežádoucích účinků vyžadujících léčbu: 51,7 % (fixní dávkování) vs. 67,8 % (flexibilní dávkování) vs. 38,8 % ( placebo).

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky