Baricitinib v léčbě revmatoidní artritidy

Číslo: 6 / 2016 (Obsah)
Rubrika: Zprávy z klinických studií

Souhrn

Baricitinib je perorálně podávaný inhibitor Janusovy kinázy 1 a 2, jenž ve studiích II. fáze významně snižoval aktivitu onemocnění u pacientů s revmatoidní artritidou, u kterých se nepodařilo dosáhnout náležité terapeutické odpovědi podáváním cíleně působících chorobu modifikujících přípravků. Studie III. fáze hodnotila jeho účinnost u 527 pacientů, u kterých nebylo dosaženo odpovídajícího účinku nejméně jedním anti-TNF přípravkem. Baricitinib v denní dávce 4 mg oproti placebu významně zvyšoval odpověď ACR 20 počínaje 12. týdnem od randomizace (55 % vs. 27 %; p < 0,001); přínos této léčby byl významný rovněž ve skóre HAQ-DI a DAS28-CRP. Výskyt závažných nežádoucích účinků se oproti placebu zásadně nelišil. Baricitinib nicméně působil mírný pokles počtu neutrofilů a nárůst sérové koncentrace kreatininu a LDL-cholesterolu.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Právě vychází


Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky