Rosuvastatin v léčbě nemocných s artritidou

Číslo: 6 / 2016 (Obsah)
Rubrika: Zprávy z klinických studií

Souhrn

U nemocných se zánětlivým postižením kloubů je častěji zjišťován vyšší výskyt hypertenze a vyšší tuhost stěny tepen. V kontextu známých příznivých účinků statinů v primární i sekundární kardiovaskulární prevenci byl u těchto nemocných zjišťován význam podávání rosuvastatinu prostřednictvím hodnocení augmentačního indexu (AIx), rychlosti pulsní vlny aorty (aPWV) a krevního tlaku. Celkem 89 nemocných s různým typem artritidy (revmatoidní artritida, psoriatická artritida, ankylozující spondylitida) s přítomnými aterosklerotickými plaky karotid bylo po dobu 18 měsíců léčeno rosuvastatinem s cílovou hodnotou LDL-cholesterolu méně než 1,8 mmol/l. Hodnoty AIX, aPWV, systolického i diastolického TK se oproti výchozímu stavu výrazně snížily – průměrný pokles o 0,34 % (p = 0,03), 1,69 m/s2 (p = 0,03), 5,27 mm Hg (p = 0,004) a 2,93 mm Hg (p = 0,01).

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Právě vychází


Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky