Viskosuplementace v léčbě gonartrózy

Číslo: 6 / 2016 (Obsah)
Rubrika: Zprávy z klinických studií

Souhrn

Viskosuplementace představuje moderní a účinný přístup v léčbě atrózou postižených kloubů. Nyní byla hodnocena dlouhodobá účinnost a bezpečnost vysokomolekulárního hyaluronanu sodného (přípravek Hymovis) v multicentrické otevřené klinické studii III. fáze. Dvě intraartikulární injekce byly aplikovány v odstupu jednoho týdne na začátku studie a dále další dvě s odstupem šesti měsíců. U 50 nemocných starších 40 let s gonartrózou tak bylo dosaženo signifikantního zlepšení ve skóre WOMAC i ve funkčnosti postiženého kloubu počínaje třetím měsícem od zahájení studie, jež přetrvalo až do jejího ukončení (p < 0,001). Dle kritérií OMERACT- OARSI bylo za respondery na léčbu označeno 88 % nemocných, rentgenová progrese byla zachycena u 26 % osob.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Právě vychází


Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky