Vareniklin je přínosný u schizofreniků

Číslo: 6 / 2016 (Obsah)
Rubrika: Zprávy z klinických studií

Souhrn

U nemocných se schizofrenií se setkáváme s velmi vysokou prevalencí závislostí na kouření a stejně tak s kognitivním deficitem, čehož korelátem může být snížený počet a/nebo nižší responzivita nikotinových receptorů v mozku. Vareniklin je jako parciální agonista nikotinových receptorů již přibližně po dobu jednoho desetiletí využíván při odvykání kouření, jakkoliv jeho podávání není prosto rizika možných psychiatrických nežádoucích účinků. Nově byla hodnocena jeho účinnost v dávce 2 mg/den ve dvojitě zaslepené placebem kontrolované studii u 87 silných kuřáků se schizofrenií. Oproti placebu výrazně snižoval hladinu kotininu (p < 0,001) a dalších objektivních i subjektivních ukazatelů kouření. Významně však neovlivňoval výsledky baterie kognitivních testů (MATRICS) a oproti placebu se nikterak nelišily ani symptomy základního onemocnění. S odkazem na zaznamenaný příznivý profil autoři studie uzavírají, že jeho podávání v této specifické populaci nemocných je vhodné.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Právě vychází


Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky