Nové antipsychotikum cariprazin

Číslo: 6 / 2016 (Obsah)
Rubrika: Zprávy z klinických studií

Souhrn

Cariprazin je nové antipsychotikum, působící jako velmi potentní parciální agonista D3/D2 receptorů s preferencí k receptorům D3. Jeho zamýšlenými indikacemi jsou vedle schizofrenie též bipolární afektivní porucha a deprese. V multicentrické randomizované otevřené 28týdenní studii s fixním dávkováním 3, 6 nebo 9 mg/den bylo zřejmé proporční zvyšování plazmatické koncentrace úměrně velikosti podané dávky. Rovnovážné plazmatické koncentrace mateřské molekuly i metabolitu desmethylcariprazinu bylo dosaženo za 1–2 týdny, respektive u didesmethylcariprazinu za 3 týdny. Naopak koncentrace cariprazinu společně s desmetylovaným metabolitem do jednoho týdne od ukončení léčby poklesla o více než 90 %; koncentrace didesmethylcariprazinu klesla přibližně o 50 %. Odpovídající hodnoty biologických poločasů byly 31,6–68 hodin, 9,7–37,5 hodiny a 314–446 hodin. 16 % pacientů bylo nuceno léčbu předčasně ukončit pro výskyt nežádoucích účinků. Celkový bezpečnostní profil však byl obecně označován jako příznivý. Nyní tak již nic nebrání v provedení kvalitní studie, jež by objektivně zhodnotila účinnost cariprazinu na odpovídajícím souboru nemocných.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Právě vychází


Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky