Modafinil je užitečný v léčbě deprese

Číslo: 6 / 2016 (Obsah)
Rubrika: Zprávy z klinických studií

Souhrn

Modafinil je psychostimulačně působící látka s ne zcela objasněným mechanismem účinku, jíž je využíváno převážně u nemocných s výraznou spavostí, zejména v souvislosti s narkolepsií. Nyní byl zjišťován význam jeho užívání u pacientů s depresí, u kterých dle výsledků pilotních studií může být přínosem. Šlo o studii zahrnující 541 onkologicky nemocných na chemoterapii s klinicky výraznou únavou, se skóre BFI (Brief Fatigue Inventory) > 3. Navzdory očekávání však zde modafinil v denní dávce 200 mg oproti placebu depresi primárně nikterak významně neovlivňoval. U nemocných s velmi těžkou únavou (BFI > 7) však bylo podávání modafinilu provázeno méně výraznou symptomatikou deprese.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Právě vychází


Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky