Ketamin potlačuje únavu u bipolární poruchy

Číslo: 6 / 2016 (Obsah)
Rubrika: Zprávy z klinických studií

Souhrn

Únava je velmi nespecifický symptom, který má velice pestrou etiologii a rovněž jeho medikamentózní léčba není jednoduchá. Ketamin je v klinické praxi poměrně limitován svým bezpečnostním profilem, nicméně jsou současně dobře známy jeho příznivé terapeutické účinky, a to i u nemocných s farmakorezistentní depresí. Nově se však stává také zajímavou léčivou látkou právě při zmírňování únavy. Účinnost se v této indikaci opírá mj. o recentní post-hoc analýzu dat ze dvou dvojitě zaslepených randomizovaných a placebem kontrolovaných klinických studií s 36 nemocnými s farmakorezistentní bipolární poruchou na stávající léčbě valproátem. 40minutová infuze ketaminu v dávce 0,5 mg/kg u těchto nemocných oproti placebu výrazně snižovala únavové skóre od ukončení aplikace po dobu následujících dvou týdnů, s pozorovaným maximálním rozdílem druhý den po aplikaci. Limitací tohoto pozorování je retrospektivní uspořádání a pro verifikaci uvedeného účinku jistě bude třeba prospektivní zhodnocení.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Právě vychází


Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky