Duální bronchodilatační léčba u pacientů s chronickou obstrukční plicní nemocí

Číslo: 1 / 2017 (Obsah)
Rubrika: Fokus: Pneumologie
Obor: Pneumologie
Autoři: doc. MUDr. Norbert Pauk, Ph.D.
Autoři - působiště: Klinika pneumologie a hrudní chirurgie Nemocnice Na Bulovce a 3. LF UK, Praha
Klíčová slova: CHOPN, duální bronchodilatační léčba, fixní kombinace, GOLD 2017

Souhrn

Náležitá farmakologická léčba chronické obstrukční
plicní nemoci (CHOPN) zahrnuje inhalační bronchodilatační
léčiva, která snižují bronchiální obstrukci a hyperinflaci.
Většinu kategorií pacientů léčíme dle strategie GOLD inhalačními
bronchodilatancii s dlouhodobým účinkem ze skupiny
anticholinergik a inhalačních β2-agonistů s inhalačními
kortikosteroidy, nebo bez nich. Fixní kombinace (FK) obou
skupin bronchodilatancií zvyšují účinek ve srovnání s monokomponentami,
navíc zjednodušují léčbu a jsou pohodlnější
ve srovnání s podáním obou léčiv v oddělených inhalátorech.
β2-agonisté i anticholinergika působí různě tak, že
umožňují relaxaci hladké svaloviny průdušek a inhibují
konstrikci. Kombinace obou léčivých skupin působí aditivně
a vedou k lepší účinnosti ve srovnání s jejich monokomponentním
podáním. Řada kontrolovaných randomizovaných
klinických studií s kombinacemi LABA-LAMA tyto účinky
na plicní funkce prokázala.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Léčba pacientů s přestavbou genu ALK v 1. linii

MUDr. Juraj Kultan, Klinika plicních nemocí a tuberkulózy FN OlomoucMolekulárně genetická diagnostika přestavby genu ALK

MUDr. Marie Drösslerová, Pneumologická klinika 1. LF UK a TN, Praha.Léčba pacientů s ALK-pozitivním nemalobuněčným karcinomem plic stadia IIIb a IV

MUDr. Jaromír Roubec, Ph.D.Léčba pacientů s NSCLC a přestavbou genu ALK při rezistenci k tyrosinkinázovým inhibitorům ALK

MUDr. Helena ČoupkováLéčba pacientů s ALK+ NSCLC po selhání TKI

MUDr. Markéta Černovská
Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky