Kombinace indakaterol/ glykopyrronium v prevenci exacerbace chronické obstrukční plicní nemoci

Číslo: 1 / 2017 (Obsah)
Rubrika: Fokus: Pneumologie
Obor: Pneumologie
Autoři: MUDr. Václava Bártů, Ph.D.
Autoři - působiště: Plicní oddělení, Medicon, a.s., Praha
Klíčová slova: chronická obstrukční plicní nemoc, exacerbace, duální bronchodilatační léčba, indakaterol/glykopyrronium

Souhrn

Chronická obstrukční plicní nemoc (CHOPN) je dnes posuzována jako systémové onemocnění s dopadem na řadu orgánů. Další definice hovoří o CHOPN jako o chorobě léčitelné, ale nevyléčitelné. Základní charakteristikou CHOPN je obstrukční ventilační porucha, která po podání rychle působícího bronchodilatancia není zcela reverzibilní. Současné léčebné možnosti směřují ke zlepšení plicních funkcí, snížení frekvence aplikace úlevové léčby a zlepšení kvality života pacientů. Závažným momentem pro průběh onemocnění jsou exacerbace. Při nich se zhoršují typické příznaky – progreduje námahová a někdy i klidová dušnost, zhoršuje se kašel, zvyšuje se expektorace sputa, výrazně klesá kvalita života. Exacerbace je vždy spojena s rychlým poklesem plicních funkcí, hospitalizací, zhoršením života pacienta a se zvýšenou mortalitou. Léčba CHOPN v poslední době nabízí nové terapeutické přístupy. Mezinárodní doporučení preferují kombinovanou léčbu před pouhým navyšováním dávky jednoho léku, které je spojeno s vyšším rizikem nežádoucích účinků. Zároveň je trendem posunout farmakologickou intervenci do časnějších stadií CHOPN. Tento krok zpomalí progresi tohoto chronicky probíhajícího onemocnění. Jedním z cílů je snížit počet exacerbací CHOPN, které znamenají nepříznivý moment v prognóze onemocnění.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Léčba pacientů s přestavbou genu ALK v 1. linii

MUDr. Juraj Kultan, Klinika plicních nemocí a tuberkulózy FN OlomoucMolekulárně genetická diagnostika přestavby genu ALK

MUDr. Marie Drösslerová, Pneumologická klinika 1. LF UK a TN, Praha.Léčba pacientů s ALK-pozitivním nemalobuněčným karcinomem plic stadia IIIb a IV

MUDr. Jaromír Roubec, Ph.D.Léčba pacientů s NSCLC a přestavbou genu ALK při rezistenci k tyrosinkinázovým inhibitorům ALK

MUDr. Helena ČoupkováLéčba pacientů s ALK+ NSCLC po selhání TKI

MUDr. Markéta Černovská
Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky