Účinnost kombinace flutikason furoát/vilanterol u pacientů s CHOPN v klinické praxi

Číslo: 1 / 2017 (Obsah)
Rubrika: Fokus: Pneumologie
Obor: Pneumologie

Souhrn

Doporučené postupy pro terapii pacientů s chronickou obstrukční plicní nemocí (CHOPN) jsou založeny na výsledcích mnoha randomizovaných kontrolovaných studií, jež jsou obvykle navrhovány za účelem registrace příslušných léků. Do těchto studií tak jsou zařazovány vybrané soubory nemocných, kteří splňují přísná kritéria a bývají pečlivě monitorováni. Výsledky jsou proto jen omezeně relevantní z hlediska běžné klinické praxe a je zapotřebí také dalších komparativních studií s reprezentativnějšími soubory pacientů, které lépe odrážejí podmínky v reálné praxi.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Léčba pacientů s přestavbou genu ALK v 1. linii

MUDr. Juraj Kultan, Klinika plicních nemocí a tuberkulózy FN OlomoucMolekulárně genetická diagnostika přestavby genu ALK

MUDr. Marie Drösslerová, Pneumologická klinika 1. LF UK a TN, Praha.Léčba pacientů s ALK-pozitivním nemalobuněčným karcinomem plic stadia IIIb a IV

MUDr. Jaromír Roubec, Ph.D.Léčba pacientů s NSCLC a přestavbou genu ALK při rezistenci k tyrosinkinázovým inhibitorům ALK

MUDr. Helena ČoupkováLéčba pacientů s ALK+ NSCLC po selhání TKI

MUDr. Markéta Černovská
Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky