Dlouhodobá účinnost a bezpečnost mepolizumabu u pacientů s těžkým eozinofilním astmatem – studie COSMOS

Číslo: 1 / 2017 (Obsah)
Rubrika: Fokus: Pneumologie
Obor: Pneumologie

Souhrn

Asthma bronchiale je heterogenní onemocnění zahrnující různé klinické fenotypy s odlišnou závažností i odpovědí na léčbu. Jedním z jeho subtypů je eozinofilní astma (EA), které je charakterizováno eozinofilním zánětem dýchacích cest. Pacienti s EA často trpí opakovanými exacerbacemi astmatu, a to i navzdory intenzivní léčbě inhalačními či perorálními kortikosteroidy.

Mepolizumab je humanizovaná monoklonální protilátka anti-IL-5, která je schválena k terapii dospělých pacientů s těžkým EA. Jeho účinnost a bezpečnost v této indikaci byly demonstrovány v pivotní 32týdenní dvojitě zaslepené studii MENSA (Mepolizumab as Adjunctive Therapy in Patients with Severe Asthma), ve 24týdenní dvojitě zaslepené placebem kontrolované studii SIRIUS (Steroid Reduction with Mepolizumab Study) a ve 52týdenní dvojitě zaslepené placebem kontrolované studii DREAM (Dose Ranging Efficacy and Safety with Mepolizumab), v nichž bylo při terapii mepolizumabem dokumentováno snížení četnosti exacerbací i spotřeby kortikosteroidů. Nebylo však známo, jaká je dlouhodobá bezpečnost a účinnost mepolizumabu.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Léčba pacientů s přestavbou genu ALK v 1. linii

MUDr. Juraj Kultan, Klinika plicních nemocí a tuberkulózy FN OlomoucMolekulárně genetická diagnostika přestavby genu ALK

MUDr. Marie Drösslerová, Pneumologická klinika 1. LF UK a TN, Praha.Léčba pacientů s ALK-pozitivním nemalobuněčným karcinomem plic stadia IIIb a IV

MUDr. Jaromír Roubec, Ph.D.Léčba pacientů s NSCLC a přestavbou genu ALK při rezistenci k tyrosinkinázovým inhibitorům ALK

MUDr. Helena ČoupkováLéčba pacientů s ALK+ NSCLC po selhání TKI

MUDr. Markéta Černovská
Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky