Kombinace tiotropia a olodaterolu v udržovací léčbě CHOPN – analýza studií TONADO a OTEMTO podle věku pacientů

Číslo: 1 / 2017 (Obsah)
Rubrika: Fokus: Pneumologie
Obor: Pneumologie

Souhrn

Chronická obstrukční plicní nemoc (CHOPN) je charakterizována perzistentním, progredujícím omezením průtoku vzduchu způsobeným destrukcí plicní tkáně a zánětem dýchacích cest. Toto onemocnění je často provázeno výskytem komorbidit – nejméně jednu komorbiditu má 78,4 % pacientů. Frekvence komorbidit stoupá s věkem, podobně jako četnost hospitalizací v důsledku exacerbací CHOPN a pravděpodobnost úmrtí po hospitalizaci. Věk je u nemocných s CHOPN nezávislým faktorem špatné prognózy.

Tiotropium je 1x denně podávané inhalační anticholinergikum s dlouhodobým účinkem (LAMA), které u pacientů s CHOPN zlepšuje plicní funkce, kvalitu života a fyzickou výkonnost a snižuje výskyt exacerbací. Olodaterol je novější molekula, 1x denně podávaný inhalační β2-agonista s dlouhodobým účinkem (LABA) s vysokou selektivitou a rychlým nástupem účinku. Fixní kombinace tiotropia a olodaterolu v inhalačním systému Respimat byla extenzivně hodnocena v klinickém programu TOviTO, jehož součástí byly také studie TONADO a OTEMTO.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Léčba pacientů s přestavbou genu ALK v 1. linii

MUDr. Juraj Kultan, Klinika plicních nemocí a tuberkulózy FN OlomoucMolekulárně genetická diagnostika přestavby genu ALK

MUDr. Marie Drösslerová, Pneumologická klinika 1. LF UK a TN, Praha.Léčba pacientů s ALK-pozitivním nemalobuněčným karcinomem plic stadia IIIb a IV

MUDr. Jaromír Roubec, Ph.D.Léčba pacientů s NSCLC a přestavbou genu ALK při rezistenci k tyrosinkinázovým inhibitorům ALK

MUDr. Helena ČoupkováLéčba pacientů s ALK+ NSCLC po selhání TKI

MUDr. Markéta Černovská
Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky