Účinnost a bezpečnost kombinace aklidinium/formoterol v porovnání s kombinací salmeterol/flutikason – studie AFFIRM COPD

Číslo: 1 / 2017 (Obsah)
Rubrika: Fokus: Pneumologie
Obor: Pneumologie

Souhrn

Kombinace inhalačních β2-agonistů s dlouhodobým účinkem (LABA) a inhalačních anticholinergik s dlouhodobým účinkem (LAMA) je jednou z léčebných možností doporučovaných GOLD (Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease) u pacientů s chronickou obstrukční plicní nemocí (CHOPN) kategorií B, C a D. Mechanismus účinku LABA i LAMA je komplementární, a jejich kombinace tak zajišťuje výraznější bronchodilataci než obě složky samostatně. Zavedenou modalitou je také kombinace LABA a inhalačních kortikosteroidů (IKS), podávání IKS však je spojeno s rizikem specifických nežádoucích účinků včetně pneumonie. Terapie IKS má prokazatelný přínos u pacientů s vysokým rizikem exacerbací CHOPN, u mnoha nemocných však může být vhodnější duální bronchodilatační léčba.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Léčba pacientů s přestavbou genu ALK v 1. linii

MUDr. Juraj Kultan, Klinika plicních nemocí a tuberkulózy FN OlomoucMolekulárně genetická diagnostika přestavby genu ALK

MUDr. Marie Drösslerová, Pneumologická klinika 1. LF UK a TN, Praha.Léčba pacientů s ALK-pozitivním nemalobuněčným karcinomem plic stadia IIIb a IV

MUDr. Jaromír Roubec, Ph.D.Léčba pacientů s NSCLC a přestavbou genu ALK při rezistenci k tyrosinkinázovým inhibitorům ALK

MUDr. Helena ČoupkováLéčba pacientů s ALK+ NSCLC po selhání TKI

MUDr. Markéta Černovská
Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky