Ezetimib/atorvastatin – nová kombinace hypolipidemik

Číslo: 1 / 2017 (Obsah)
Rubrika: Nová léčiva / Nové indikace
Obor: Kardiologie
Autoři: prof. MUDr. Hana Rosolová, DrSc., FESC
Autoři - působiště: Centrum preventivní kardiologie, 2. interní klinika LF UK a FN, Plzeň
Klíčová slova: fixní kombinovaná léčba, atorvastatin, ezetimib, kardiovaskulární riziko
Citace: Rosolová H. Ezetimib/atorvastatin – nová kombinace hypolipidemik. Farmakoterapie 2017;13(1):49–53.

Souhrn

Léčba hypercholesterolemie je jednou z nejdůležitějších součástí primární i sekundární prevence kardiovaskulárních onemocnění. Monoterapie statiny je často nedostatečná, a proto fixní kombinace ezetimibu s atorvastatinem (Zoletorv 10 mg/20 mg nebo Zoletorv 10 mg/40 mg) by mohla zlepšit tuto situaci. Zatímco atorvastatin redukuje syntézu cholesterolu v jaterních buňkách, ezetimib blokuje reabsorpci cholesterolu ze střeva. Kombinace statinu a ezetimibu je účinnější než monoterapie statinem a zároveň významně snižuje kardiovaskulární riziko (studie IMPROVE-IT). Tato kombinace je bezpečná a dobře snášená, a tak by mohla přispět ke zlepšení výsledků léčby dyslipidemií i ke snížení kardiovaskulárního rizika.

Literatura

Rosolová H. Ezetimib/atorvastatin – nová kombinace hypolipidemik. Farmakoterapie 2017;13(1):49–53.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky