Dulaglutid – nový přípravek k léčbě diabetes mellitus 2. typu

Číslo: 1 / 2017 (Obsah)
Rubrika: Nová léčiva / Nové indikace
Obor: Diabetologie
Autoři: MUDr. Marcela Szabó
Autoři - působiště: Diabetologická ambulance, Poliklinika Barrandov, Praha
Klíčová slova: diabetes mellitus 2. typu, inkretiny, agonisté receptoru pro glukagonu podobný peptid 1, dulaglutid
Citace: Szabó M. Dulaglutid – nový přípravek k léčbě diabetes mellitus 2. typu. Farmakoterapie 2017;13(1):54–56.

Souhrn

Současná diabetologie patří mezi nejdynamičtěji se rozvíjející lékařské obory. Výraznou proměnou prochází zejména léčba diabetes mellitus 2. typu, která je založena na individualizaci – terapie má být pro každého pacienta „šitá na míru". Velké množství různých lékových skupin a jednotlivých antidiabetik v současné době dostupných v běžné klinické praxi nám tento přístup umožňuje. Nové léky s sebou však přinesly také nový pohled na cíle terapie i na její účinnost a bezpečnost. Cílem léčby pacienta s diabetes mellitus 2. typu dnes není jen zlepšení kompenzace diabetu – tedy snížení hladiny glykovaného hemoglobinu prevencí hyperglykemie preprandiálně a postprandiálně, ale také redukce hmotnosti a snížení krevního tlaku. Moderní antidiabetika působí na všechny tyto rizikové faktory – příznivě ovlivňují nejen glykemii, ale také hmotnost pacientů a jejich krevní tlak, čímž komplexně snižují riziko výskytu makrovaskulárních i mikrovaskulárních komplikací diabetu. Zvláštní zřetel je kladen také na bezpečnost léčby, zejména na snížení rizika výskytu hypoglykemií. Tyto vysoké nároky na léčbu zcela splňují agonisté receptoru pro glukagonu podobný peptid 1, jejichž skupina bude v České republice brzy rozšířena o nový lék – dulaglutid.

Literatura

Szabó M. Dulaglutid – nový přípravek k léčbě diabetes mellitus 2. typu. Farmakoterapie 2017;13(1):54–56.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Právě vychází


Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky