Dulaglutid – nový přípravek k léčbě diabetes mellitus 2. typu

Číslo: 1 / 2017 (Obsah)
Rubriky: Nová léčiva / Nové indikace, VÝBĚR NA HOMEPAGE
Obor: Diabetologie
Autoři: MUDr. Marcela Szabó
Autoři - působiště: Diabetologická ambulance, Poliklinika Barrandov, Praha
Klíčová slova: diabetes mellitus 2. typu, inkretiny, agonisté receptoru pro glukagonu podobný peptid 1, dulaglutid
Citace: Szabó M. Dulaglutid – nový přípravek k léčbě diabetes mellitus 2. typu. Farmakoterapie 2017
13(1):54–56.

Souhrn

Současná diabetologie patří mezi nejdynamičtěji se rozvíjející lékařské obory. Výraznou proměnou prochází zejména léčba diabetes mellitus 2. typu, která je založena na individualizaci – terapie má být pro každého pacienta „šitá na míru". Velké množství různých lékových skupin a jednotlivých antidiabetik v současné době dostupných v běžné klinické praxi nám tento přístup umožňuje. Nové léky s sebou však přinesly také nový pohled na cíle terapie i na její účinnost a bezpečnost. Cílem léčby pacienta s diabetes mellitus 2. typu dnes není jen zlepšení kompenzace diabetu – tedy snížení hladiny glykovaného hemoglobinu prevencí hyperglykemie preprandiálně a postprandiálně, ale také redukce hmotnosti a snížení krevního tlaku. Moderní antidiabetika působí na všechny tyto rizikové faktory – příznivě ovlivňují nejen glykemii, ale také hmotnost pacientů a jejich krevní tlak, čímž komplexně snižují riziko výskytu makrovaskulárních i mikrovaskulárních komplikací diabetu. Zvláštní zřetel je kladen také na bezpečnost léčby, zejména na snížení rizika výskytu hypoglykemií. Tyto vysoké nároky na léčbu zcela splňují agonisté receptoru pro glukagonu podobný peptid 1, jejichž skupina bude v České republice brzy rozšířena o nový lék – dulaglutid.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Léčba pacientů s přestavbou genu ALK v 1. linii

MUDr. Juraj Kultan, Klinika plicních nemocí a tuberkulózy FN OlomoucMolekulárně genetická diagnostika přestavby genu ALK

MUDr. Marie Drösslerová, Pneumologická klinika 1. LF UK a TN, Praha.Léčba pacientů s ALK-pozitivním nemalobuněčným karcinomem plic stadia IIIb a IV

MUDr. Jaromír Roubec, Ph.D.Léčba pacientů s NSCLC a přestavbou genu ALK při rezistenci k tyrosinkinázovým inhibitorům ALK

MUDr. Helena ČoupkováLéčba pacientů s ALK+ NSCLC po selhání TKI

MUDr. Markéta Černovská
Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky