Alirocumab v léčbě hypercholesterolemie

Číslo: 1 / 2017 (Obsah)
Rubrika: Profily léčiv
Obor: Kardiologie
Autoři: MUDr. Markéta Vyskočilová *
prof. MUDr. Miroslav Souček, CSc.*,**,***
MUDr. Jiří Vyskočil****,*****
Autoři - působiště: * II. interní klinika FN u sv. Anny v Brně
** Mezinárodní centrum klinického výzkumu FN u sv. Anny v Brně
*** Lékařská fakulta Masarykovy univerzity, Brno
**** Oddělení anesteziologie a resuscitace/jednotka intenzivní péče, Masarykův onkologický ústav, Brno
***** Interní ambulance, Masarykův onkologický ústav, Brno
Klíčová slova: alirocumab, hypercholesterolemie, LDL-cholesterol, inhibitory PCSK-9, kardiovaskulární onemocnění
Citace: Vyskočilová M, Souček M, Vyskočil J. Alirocumab v léčbě hypercholesterolemie. Farmakoterapie 2017
13(1):72–79.

Souhrn

Proprotein konvertáza subtilisin/kexin typu 9 (PCSK-9) snižuje počet LDL receptorů na membráně hepatocytů, a hraje tak významnou úlohu v lipoproteinovém metabolismu. Alirocumab je plně humánní IgG1 monoklonální protilátka, která má vysokou afinitu a specificitu k cirkulující PCSK-9. Tím zvyšuje počet LDL receptorů na jaterní buňce a vede ke snížení koncentrace LDL-cholesterolu v plazmě. Účinnost alirocumabu byla posuzována na více než 23 500 pacientech s primární hypercholesterolemií. V klinických studiích III. fáze snížil alirocumab při dávkování jednou za 2 týdny koncentraci LDL-cholesterolu až o 62 % v porovnání s placebem a až o 36 % v porovnání s ezetimibem. Alirocumab byl obecně dobře snášen a měl uspokojivý bezpečnostní profil. Po uvedení na trh v České republice bude indikován k léčbě pacientů s vysokým kardiovaskulárním rizikem s hypercholesterolemií nedostatečně kontrolovanou na maximální snášené dávce standardních hypolipidemik. Probíhající studie ODYSSEY OUTCOMES přinese důkazy o vlivu alirocumabu na kardiovaskulární morbiditu a mortalitu a chybějící údaje týkající se jeho dlouhodobé bezpečnosti a snášenlivosti.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Léčba pacientů s přestavbou genu ALK v 1. linii

MUDr. Juraj Kultan, Klinika plicních nemocí a tuberkulózy FN OlomoucMolekulárně genetická diagnostika přestavby genu ALK

MUDr. Marie Drösslerová, Pneumologická klinika 1. LF UK a TN, Praha.Léčba pacientů s ALK-pozitivním nemalobuněčným karcinomem plic stadia IIIb a IV

MUDr. Jaromír Roubec, Ph.D.Léčba pacientů s NSCLC a přestavbou genu ALK při rezistenci k tyrosinkinázovým inhibitorům ALK

MUDr. Helena ČoupkováLéčba pacientů s ALK+ NSCLC po selhání TKI

MUDr. Markéta Černovská
Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky