edoxaban

Číslo: 1 / 2017 (Obsah)
Rubriky: Profily léčiv, VÝBĚR NA HOMEPAGE
Obor: Kardiologie
Autoři: doc. MUDr. Filip Málek, Ph.D., MBA
Autoři - působiště: Kardiovaskulární centrum, Nemocnice Na Homolce, Praha
Klíčová slova: edoxaban, fibrilace síní, hluboká žilní trombóza, plicní embolie, elektrická kardioverze
Citace: Málek F. Edoxaban. Farmakoterapie 2017
13(1):87–93.

Souhrn

Edoxaban patří do skupiny antikoagulačních látek nezávislých na vitaminu K. Jeho antikoagulační účinek je zajištěn inhibicí faktoru Xa. Účinnost a bezpečnost edoxabanu byly testovány ve třech významných srovnávacích klinických studiích: u pacientů s nevalvulární fibrilací síní v prevenci tromboembolických příhod, u pacientů s hlubokou žilní trombózou nebo plicní embolií v prevenci rekurentních tromboembolických příhod a u pacientů s fibrilací síní podstupujících elektrickou kardioverzi.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Léčba pacientů s přestavbou genu ALK v 1. linii

MUDr. Juraj Kultan, Klinika plicních nemocí a tuberkulózy FN OlomoucMolekulárně genetická diagnostika přestavby genu ALK

MUDr. Marie Drösslerová, Pneumologická klinika 1. LF UK a TN, Praha.Léčba pacientů s ALK-pozitivním nemalobuněčným karcinomem plic stadia IIIb a IV

MUDr. Jaromír Roubec, Ph.D.Léčba pacientů s NSCLC a přestavbou genu ALK při rezistenci k tyrosinkinázovým inhibitorům ALK

MUDr. Helena ČoupkováLéčba pacientů s ALK+ NSCLC po selhání TKI

MUDr. Markéta Černovská
Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky