dalbavancin

Číslo: 1 / 2017 (Obsah)
Rubriky: Profily léčiv, VÝBĚR NA HOMEPAGE
Obor: Antibiotika
Autoři: prof. MUDr. Jiří Beneš, CSc.
Autoři - působiště: Infekční klinika 3. LF UK, Nemocnice Na Bulovce, Praha
Klíčová slova: dalbavancin, glykopeptidy, lipoglykopeptidy, antibiotika, OPAT
Citace: Beneš J. Dalbavancin. Farmakoterapie 2017
13(1):94–100.

Souhrn

Dalbavancin je nové lipoglykopeptidové antibiotikum, které bylo uvedeno na trh v České republice v průběhu roku 2016. Účinek dalbavancinu je podobný jako účinek vankomycinu nebo teikoplaninu, je však přibližně 10krát silnější. Dalbavancin působí baktericidně na různé grampozitivní bakterie, včetně multirezistentních kmenů, jako je Staphylococcus aureus rezistentní vůči oxacillinu (MRSA) nebo většina izolátů Enterococcus faecium.

Důležitými farmakokinetickými vlastnostmi dalbavancinu jsou vysoká vazba na bílkoviny (≈95 %), dobrá distribuce do různých tkání v organismu a velmi pomalá eliminace (biologický poločas 180 hodin čili přibližně 1 týden).

Dalbavancin je registrován pro léčbu akutních bakteriálních infekcí kůže a kožních struktur (ABSSSI). Zdá se, že perspektivně by mohl být využíván i v léčbě dalších infekcí vyvolaných grampozitivními bakteriemi (osteomyelitida, hnisavá artritida, endokarditida, katetrové infekce), i když zatím pro toto uplatnění není k dispozici dostatek podkladů. Vzhledem k dlouhému poločasu se dalbavancin jeví jako velmi vhodný přípravek pro ambulantní parenterální antibiotickou léčbu (OPAT).

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky