Účinek kombinace dapagliflozinu s intenzifikovaným inzulinovým režimem a metforminem u nespolupracujícího pacienta

Číslo: 1 / 2017 (Obsah)
Rubrika: Kazuistiky / Klinická praxe
Obor: Diabetologie
Autoři: MUDr. Jiřina Pavlíčková
Autoři - působiště: Interní, diabetologická a endokrinologická ambulance, Pardubice

Souhrn

Dapaglifozin je antidiabetikum ze skupiny inhibitorů SGLT-2. Účinkuje bez závislosti na inzulinu, nezvyšuje sám o sobě riziko hypoglykemie a může být podáván v kombinaci s perorálními antidiabetiky nebo s inzulinem kdykoliv v průběhu onemocnění diabetes mellitus (DM) 2. typu.

Inhibicí receptoru SGLT-2 v proximálním tubulu vyvoláme glykosurii. Pacienti s DM 2. typu mají receptory SGLT-2 zmnožené, proto jsou inhibitory SGLT-2 u nemocných s DM 2. typu mnohem účinnější než u nediabetiků. Ztráta glukózy močí je přibližně 70 g za den. To vede jednak ke snížení glykemie, jednak ke ztrátě energie cca 300–400 kcal/den. V klinických studiích vedlo přidání dapagliflozinu k inzulinu ke snížení glykovaného hemoglobinu (HbA1c) o 0,9 %.

Při zahájení užívání inhibitorů SGLT-2 nebylo zcela jasné, zda je racionální nasazovat lék u pacientů s glykosurií. Tato kazuistika dokazuje dobrý účinek dapagliflozinu u pacienta s masivní glykosurií před zahájením léčby.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky