Kombinace intenzifikované inzulinové léčby a fixní kombinace metformin/dapagliflozin u obézního diabetika 2. typu po vyčerpání několika terapeutických kombinací

Číslo: 1 / 2017 (Obsah)
Rubrika: Kazuistiky / Klinická praxe
Obor: Diabetologie
Autoři: MUDr. Jitka Zemanová
Autoři - působiště: Diabetologie a interna s.r.o., Plzeň

Souhrn

Již delší dobu se snažíme u každého pacienta s diabetes mellitus 2. typu vytvořit individuální terapeutický plán a přizpůsobit antidiabetickou léčbu jeho potřebám. Na počátku diabetu převažuje inzulinová rezistence a postupně dochází i ke snížení produkce inzulinu. Velmi často se setkáváme s pacienty, kteří mají již nízkou produkci vlastního inzulinu, ale současně nám brání v dosažení lepší kompenzace narůstající hmotnost a inzulinová rezistence. Točíme se v kruhu s malou nadějí na úspěch. Inhibitory SGLT-2 jsou nová perorální antidiabetika, která nám pomohou zlepšit kompenzaci právě u takových pacientů. Působí nezávisle na produkci inzulinu v β-buňkách pankreatu, snižují hmotnost, jsou účinná a riziko hypoglykemie je při jejich podávání nízké.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Léčba pacientů s přestavbou genu ALK v 1. linii

MUDr. Juraj Kultan, Klinika plicních nemocí a tuberkulózy FN Olomouc



Molekulárně genetická diagnostika přestavby genu ALK

MUDr. Marie Drösslerová, Pneumologická klinika 1. LF UK a TN, Praha.



Léčba pacientů s ALK-pozitivním nemalobuněčným karcinomem plic stadia IIIb a IV

MUDr. Jaromír Roubec, Ph.D.



Léčba pacientů s NSCLC a přestavbou genu ALK při rezistenci k tyrosinkinázovým inhibitorům ALK

MUDr. Helena Čoupková



Léčba pacientů s ALK+ NSCLC po selhání TKI

MUDr. Markéta Černovská




Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky