Systolická hypertenze a pulsní tlak – kardiovaskulární riziko a současné možnosti léčby

Číslo: 1 / 2017 (Obsah)
Rubriky: Farmakoterapeutické postupy, VÝBĚR NA HOMEPAGE
Obor: Kardiologie
Autoři: MUDr. Ivan Řiháček, Ph.D.
Autoři - působiště: II. interní klinika MU a FN u svaté Anny, Brno
Klíčová slova: arterial hypertension, systolic pressure, pulse pressure, target values, fixed combination
Citace: Řiháček I. Systolická hypertenze a pulsní tlak – kardiovaskulární riziko a současné možnosti léčby. Farmakoterapie 2017
13(1):124–131.

Souhrn

Systolický a pulsní tlak mají ve věku nad 55 roků lepší předpovědní hodnotu kardiovaskulárního rizika než diastolický tlak. Zvýšení systolického a pulsního tlaku je způsobeno zhoršením poddajnosti elastických tepen. Příčinami jsou porucha funkce endotelu, ateroskleróza a úbytek elastických vláken ve stěně tepen. Zvýšené hodnoty systolického a pulsního tlaku bývají častější u obézních osob, starších nemocných, kuřáků, diabetiků a nemocných s aterogenní dyslipidemií. Cílová hodnota systolického tlaku je v celé populaci pod 140 mm Hg, u velmi starých osob nad 80 roků pod 150 mm Hg. Cílová hodnota pulsního tlaku není přesně známa. Předpokládá se, že nižší riziko mají jedinci s pulsním tlakem 50 mm Hg a méně a vysoké riziko jedinci s pulsním tlakem nad 65 mm Hg. Systolický a pulsní tlak lze snížit nejlépe kombinací blokátorů systému renin- -angiotenzin s nízkou dávkou diuretika, nejlépe indapamidu, a/nebo blokátorů kalciových kanálů typu dihydropyridinů. Využívat bychom měli fixní kombinace léků.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Léčba pacientů s přestavbou genu ALK v 1. linii

MUDr. Juraj Kultan, Klinika plicních nemocí a tuberkulózy FN OlomoucMolekulárně genetická diagnostika přestavby genu ALK

MUDr. Marie Drösslerová, Pneumologická klinika 1. LF UK a TN, Praha.Léčba pacientů s ALK-pozitivním nemalobuněčným karcinomem plic stadia IIIb a IV

MUDr. Jaromír Roubec, Ph.D.Léčba pacientů s NSCLC a přestavbou genu ALK při rezistenci k tyrosinkinázovým inhibitorům ALK

MUDr. Helena ČoupkováLéčba pacientů s ALK+ NSCLC po selhání TKI

MUDr. Markéta Černovská
Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky