Kardiovaskulární bezpečnost inkretinové terapie diabetes mellitus

Číslo: 1 / 2017 (Obsah)
Rubrika: Farmakoterapeutické postupy
Obor: Diabetologie
Autoři: MUDr. Jindřich Olšovský, Ph.D.
Autoři - působiště: II. interní klinika LF MU a FN u sv. Anny, Brno
Klíčová slova: diabetes mellitus 2. typu, kardiovaskulární riziko, antidiabetika, inhibitory DPP-4, agonisté receptoru pro GLP-1
Citace: Olšovský J. Kardiovaskulární bezpečnost inkretinové terapie diabetes mellitus. Farmakoterapie 2017
13(1): 144–149.

Souhrn

K cílům léčby diabetes mellitus patří i snížení kardiovaskulární (KV) morbidity a mortality. Kardiovaskulárnímu riziku u diabetiků je proto věnována značná pozornost, zejména možnosti terapeuticky jej ovlivnit, a to jak léčbou samotné hyperglykemie, tak komplexní terapií diabetu s ovlivněním všech rizikových faktorů, ale také způsobem antidiabetické léčby – tedy výběrem antidiabetika. Článek je zaměřen na současné poznatky o KV bezpečnosti inkretinové léčby v obou jejích podobách, tedy terapie působící na základě inhibice dipeptidylpeptidázy-4 (DPP-4) a na podkladě agonismu receptorů pro glukagonu podobný peptid 1 (GLP-1).

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Léčba pacientů s přestavbou genu ALK v 1. linii

MUDr. Juraj Kultan, Klinika plicních nemocí a tuberkulózy FN OlomoucMolekulárně genetická diagnostika přestavby genu ALK

MUDr. Marie Drösslerová, Pneumologická klinika 1. LF UK a TN, Praha.Léčba pacientů s ALK-pozitivním nemalobuněčným karcinomem plic stadia IIIb a IV

MUDr. Jaromír Roubec, Ph.D.Léčba pacientů s NSCLC a přestavbou genu ALK při rezistenci k tyrosinkinázovým inhibitorům ALK

MUDr. Helena ČoupkováLéčba pacientů s ALK+ NSCLC po selhání TKI

MUDr. Markéta Černovská
Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky