Pioglitazon v léčbě diabetes mellitus

Číslo: 1 / 2017 (Obsah)
Rubrika: Farmakoterapeutické postupy
Obor: Diabetologie
Autoři: MUDr. Erik Hollay
prof. MUDr. Milan Kvapil, CSc.
Autoři - působiště: Interní klinika 2. LF UK a FN Motol, Praha
Klíčová slova: pioglitazon, diabetes mellitus 2. typu, inzulinová rezistence, kardiovaskulární riziko
Citace: Hollay E, Kvapil M. Pioglitazon v léčbě diabetes mellitus. Farmakoterapie 2017;13(1):150–157.

Souhrn

Inzulinová rezistence a její důsledky jsou považovány za jeden z hlavních kardiovaskulárních rizikových faktorů. Celotělově ovlivňuje inzulinovou rezistenci pouze jediný léčivý přípravek – pioglitazon. Pioglitazon prokázal snížení kardiovaskulárního rizika u pacientů s diabetes mellitus ve studii PROactive, ve které bylo zaznamenáno také významné snížení rizika recidivy infarktu myokardu a cévní mozkové příhody při léčbě pioglitazonem. Ve studii IRIS bylo prokázáno, že ovlivnění inzulinové rezistence u pacientů po cévní mozkové příhodě snižuje riziko recidivy a snižuje také riziko manifestace diabetes mellitus.

Literatura

Hollay E, Kvapil M. Pioglitazon v léčbě diabetes mellitus. Farmakoterapie 2017;13(1):150–157.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky