Význam načasování bolusové dávky inzulinu při intenzifikovaném režimu – přehled z běžné klinické praxe

Číslo: 1 / 2017 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Diabetologie

Souhrn

Dosažení a udržení glykemické kontroly u pacientů s diabetes mellitus (DM) 2. typu snižuje riziko dlouhodobých komplikací DM; jako cílové koncentrace glykovaného hemoglobinu (HbA1c) jsou přitom doporučovány hodnoty < 7,0 %, resp. < 7,5 % s přihlédnutím k věku, komorbiditám a trvání diabetu. Léčba inzulinem je nezbytností u pacientů s DM 1. typu, nicméně k potřebě inzulinoterapie postupem času dospívá i mnoho nemocných s DM 2. typu. Novější rychle působící inzulinová analoga se vyznačují rychlým nástupem účinku (5–10 minut), a lze je proto aplikovat před jídlem, v jeho průběhu i po jídle. Aplikace bolusového inzulinu po jídle umožňuje přesnější stanovení jeho dávky podle množství skutečně zkonzumované potravy a může být v určitých situacích výhodnější. Některé studie ovšem naznačují, že preprandiální užití bolusového inzulinu je spojeno s lepší glykemickou kontrolou.

Komentář ke studii

MUDr. Alena Adamíková, Ph.D.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky