Účinnost a bezpečnost perorálních inhibitorů receptorů P2Y12 v léčbě akutního koronárního syndromu – aktualizovaná síťová metaanalýza

Číslo: 1 / 2017 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Kardiologie

Souhrn

Standardní součástí léčby akutního koronárního syndromu je podávání duální antiagregační terapie. Ta zahrnuje jednak blokádu vzniku tromboxanu A2 kyselinou acetylsalicylovou (ASA), jednak inhibici receptorů pro adenosindifostát (ADP) typu P2Y12 na povrchu trombocytů. Nejrozšířenějším inhibitorem receptoru P2Y12 byl po dlouhou dobu klopidogrel. K nové generaci inhibitorů receptoru pro ADP řadíme tienopyridin prasugrel a tikagrelor, první přímý a reverzibilní inhibitor receptoru P2Y12.

Výsledky klinických studií ukázaly superioritu prasugrelu a tikagreloru ve srovnání s klopidogrelem. Jediné přímé srovnání obou moderních léků poskytla studie PRAGUE-18 českých autorů.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Léčba pacientů s přestavbou genu ALK v 1. linii

MUDr. Juraj Kultan, Klinika plicních nemocí a tuberkulózy FN OlomoucMolekulárně genetická diagnostika přestavby genu ALK

MUDr. Marie Drösslerová, Pneumologická klinika 1. LF UK a TN, Praha.Léčba pacientů s ALK-pozitivním nemalobuněčným karcinomem plic stadia IIIb a IV

MUDr. Jaromír Roubec, Ph.D.Léčba pacientů s NSCLC a přestavbou genu ALK při rezistenci k tyrosinkinázovým inhibitorům ALK

MUDr. Helena ČoupkováLéčba pacientů s ALK+ NSCLC po selhání TKI

MUDr. Markéta Černovská
Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky