Tikagrelor vs. klopidogrel u pacientů s akutním koronárním syndromem ve vztahu k renálním funkcím – analýza studie PLATO

Číslo: 1 / 2017 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Kardiologie

Souhrn

U pacientů s akutním koronárním syndromem (AKS) je pokles renálních funkcí spojen nejen s horší prognózou (četnější výskyt infarktů myokardu i úmrtí), ale také se zvýšeným rizikem krvácení, k němuž přispívá i porucha vylučování řady farmak ledvinami a s tím související zvýšené riziko předávkování.

Tikagrelor je perorálně podávaný reverzibilní antagonista receptoru P2Y12, který zajišťuje rychlejší a účinnější blokádu tohoto receptoru než klopidogrel. Ve studii PLATO (Platelet Inhibition and Patient Outcomes) u široké populace pacientů s AKS vedla léčba tikagrelorem v porovnání s klopidogrelem po 12 měsících k signifikantnímu, 16% snížení výskytu kompozitního parametru, tj. úmrtí z cévních příčin, IM nebo cévních mozkových příhod (CMP) (HR: 0,84; 95% CI: 0,77–0,92; p < 0,001), aniž by přitom zvyšovala riziko závažného krvácení. Metabolismus tikagreloru i jeho aktivního metabolitu probíhá mimo ledviny, proto má porucha renálních funkcí na systémovou expozici těmto látkám minimální vliv.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky