Alirocumab v monoterapii nebo v kombinaci se statiny v dávce 300 mg každé 4 týdny – studie ODYSSEY CHOICE I

Číslo: 1 / 2017 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Kardiologie

Souhrn

Alirocumab je plně humánní monoklonální protilátka proti PCSK9 (proprotein convertase subtilisin/kexin type 9), která účinně snižuje koncentrace LDL-cholesterolu (LDL-C), non-HDL-cholesterolu (non-HDL-C), apoliproteinu B (ApoB) a lipoproteinu (a) [Lp(a)]. Obvyklá počáteční dávka alirocumabu je 75 mg 1x za 2 týdny; u pacientů, u kterých je zapotřebí výraznějšího snížení LDL-C (> 60 %), lze zvolit počáteční dávku 150 mg 1x za 2 týdny. U některých nemocných může být vhodné dávkování 300 mg 1x za 4 týdny.

Hloubka a trvání účinku alirocumabu závisí na jeho dávce a míře eliminace. Eliminace alirocumabu probíhá jednak nespecifickými mechanismy a jednak specifickými mechanismy souvisejícími s vazbou na PCSK9 a s tzv. cílem mediovanou clearance. Statiny zvyšují koncentrace PCSK9, a jsou-li podávány s alirocumabem aplikovaným 1x za 4 týdny, mohou zkracovat trvání jeho účinku cestou zvýšení cílem mediované clearance. Naproti tomu fenofibrát či ezetimib mají na trvání účinku alirocumabu pouze omezený vliv.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky