Perindopril/indapamid v plné dávce v terapii pacientů s obtížně kontrolovatelnou hypertenzí – studie FORTISSIMO

Číslo: 1 / 2017 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Kardiologie

Souhrn

Arteriální hypertenze je jedním z hlavních rizikových faktorů cerebrovaskulárních i kardiovaskulárních (KV) onemocnění, a účinná antihypertenzní léčba významně přispívá ke snížení rizika úmrtí z KV příčin. U velké části pacientů bývá k dosažení cílových hodnot krevního tlaku (TK) nutná kombinace antihypertenziv, která by optimálně měla obsahovat inhibitor systému renin-angiotenzin-aldosteron (RAAS) a diuretikum či blokátor kalciových kanálů. U některých nemocných se však nedaří dosáhnout kontroly TK ani při použití kombinované terapie (tzv. obtížně kontrolovatelná hypertenze), mezi tyto pacienty patří mj. také nemocní s diabetes mellitus (DM).

Fixní kombinace perindopril/indapamid v sobě slučuje mechanismus účinku inhibitoru angiotenzin konvertujícího enzymu (ACE) a thiazidového diuretika, a má tak potenciál nejen k účinnému snížení TK, ale i ke zlepšení adherence pacientů, ochraně cílových orgánů a snížení mortality. Podávání inhibitoru ACE či blokátoru receptorů AT1 pro angiotenzin II (sartanu) spolu s thiazidovým direutikem v maximálních dávkách je doporučováno i u nemocných s DM.

Komentář ke studii

MUDr. Ondřej Vrtal

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky