Účinnost a bezpečnost inzulinu degludek v kombinaci s liraglutidem přidaných k derivátu sulfonylurey ± metforminu u pacientů s DM 2. typu – studie DUAL IV

Číslo: 1 / 2017 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Kardiologie

Souhrn

Metformin patří spolu s deriváty sulfonylurey (SUD) k nejčastěji předepisovaným léčivům u pacientů s diabetes mellitus (DM) 2. typu. V případě, že je u nemocných nutné zahájit terapii bazálním inzulinem, jsou SUD vzhledem ke zvýšenému riziku hypoglykemie často vysazovány, nicméně mnoho pacientů pokračuje v léčbě SUD v kombinaci s bazálním inzulinem. V klinických studiích bylo prokázáno, že bazální inzulin lze úspěšně kombinovat s agonisty receptoru pro GLP-1 – tyto léky stimulují sekreci inzulinu a potlačují uvolňování glukagonu v závislosti na glykemii, jsou spojeny s nízkým rizikem hypoglykemie, úbytkem hmotnosti a pouze přechodnými gastrointestinálními nežádoucími účinky (NÚ).

Fixní kombinace bazálního inzulinu degludek a agonisty receptoru pro GLP-1 liraglutidu (IDegLira) je novým kombinovaným přípravkem, který využívá komplementárního účinku obou složek za významného zjednodušení léčebného režimu. Účinnost a bezpečnost IDegLira byla prokázána ve studii DUAL I u pacientů s DM 2. typu nedostatečně kontrolovaným pomocí perorálních antidiabetik dosud neléčených inzulinem.

Komentář ke studii

prof. MUDr. Martin Haluzík, DrSc.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky