Účinnost a bezpečnost inhibitorů ACE v porovnání se sartany v terapii pacientů bez srdečního selhání – metaanalýza

Číslo: 1 / 2017 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Kardiologie

Souhrn

Inhibitory angiotenzin konvertujícího enzymu (ACE) a sartany (blokátory receptoru AT1 pro angiotenzin II – ARB) jsou široce využívány v léčbě pacientů s kardiovaskulárními (KV) onemocněními nebo s KV rizikovými faktory. Komparativní účinnost inhibitorů ACE a ARB je přitom stále předmětem diskusí – klinické studie s inhibitory ACE prokázaly významný přínos této léčby, včetně snížení morbidity a mortality, v porovnání s placebem. Naproti tomu v klinických studiích s ARB nebylo snížení mortality konzistentně prokázáno. Na základě těchto skutečností převládá názor, že inhibitory ACE jsou účinnější než ARB, což se odrazilo i na formulaci doporučených postupů. Je však třeba si uvědomit, že studie s inhibitory ACE byly prováděny o dekádu dříve (převážně v letech 1990–2000) než studie s ARB (2000–2010) – za tuto dobu se u pacientů s KV onemocněními či KV rizikovými faktory významně změnila strategie a vedení léčby, a změnilo se tedy i „základní riziko" pacientů zařazovaných do studií. Studie přímo porovnávající inhibitory ACE a ARB navíc neprokázaly podstatné rozdíly mezi účinností obou přístupů.

Jsou inhibitory ACE a sartany skutečně rovnocenné v léčbě arteriální hypertenze u pacientů bez srdečního selhání? (komentář)

MUDr. Barbora Nussbaumerová, Ph.D.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Léčba pacientů s přestavbou genu ALK v 1. linii

MUDr. Juraj Kultan, Klinika plicních nemocí a tuberkulózy FN OlomoucMolekulárně genetická diagnostika přestavby genu ALK

MUDr. Marie Drösslerová, Pneumologická klinika 1. LF UK a TN, Praha.Léčba pacientů s ALK-pozitivním nemalobuněčným karcinomem plic stadia IIIb a IV

MUDr. Jaromír Roubec, Ph.D.Léčba pacientů s NSCLC a přestavbou genu ALK při rezistenci k tyrosinkinázovým inhibitorům ALK

MUDr. Helena ČoupkováLéčba pacientů s ALK+ NSCLC po selhání TKI

MUDr. Markéta Černovská
Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky