Léčba axiální spondyloartritidy v reálné klinické praxi ambulantních revmatologů – neintervenční sledování

Číslo: 1 / 2017 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Revmatologie
Autoři: Mgr. Lada Lžičařová
Mgr. Jitka Jirčíková
MUDr. Tomáš Doležal, Ph.D.
Autoři - působiště: VALUE OUTCOMES s.r.o., Praha
Klíčová slova: axiální spondyloartritida, ankylozující spondylitida, Běchtěrevova nemoc, BASDAI, BASFI
Citace: Lžičařová L, Jirčíková J, Doležal T. Léčba axiální spondyloartritidy v reálné klinické praxi ambulantních revmatologů – neintervenční sledování. Farmakoterapie 2017
13(1):168–171.

Souhrn

Axiální spondyloartritida je revmatické onemocnění postihující nezanedbatelnou část populace. Cílem této neintervenční studie bylo popsat léčbu pacientů s axiální spondyloartritidou v péči ambulantních revmatologů. Studie ukázala, že téměř 70 % pacientů s axiální spondyloartritidou, kteří jsou léčeni mimo centra biologické léčby, se nachází v aktivním stadiu nemoci. Navíc přibližně 20 % pacientů v péči ambulantních revmatologů je dle indikačních omezení vhodných k zahájení biologické léčby.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Léčba pacientů s přestavbou genu ALK v 1. linii

MUDr. Juraj Kultan, Klinika plicních nemocí a tuberkulózy FN OlomoucMolekulárně genetická diagnostika přestavby genu ALK

MUDr. Marie Drösslerová, Pneumologická klinika 1. LF UK a TN, Praha.Léčba pacientů s ALK-pozitivním nemalobuněčným karcinomem plic stadia IIIb a IV

MUDr. Jaromír Roubec, Ph.D.Léčba pacientů s NSCLC a přestavbou genu ALK při rezistenci k tyrosinkinázovým inhibitorům ALK

MUDr. Helena ČoupkováLéčba pacientů s ALK+ NSCLC po selhání TKI

MUDr. Markéta Černovská
Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky