Výskyt kardiovaskulárních příhod při terapii inhibitory SGLT-2 u pacientů s diabetes mellitus 2. typu – metaanalýza

Číslo: 1 / 2017 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Diabetologie

Souhrn

Inhibitory sodíko-glukózového kotransportéru 2. typu (SGLT-2) jsou novou skupinou perorálních antidiabetik. Mechanismus jejich účinku spočívá v blokádě receptoru zodpovědného za reabsorpci většiny glukózy z proximálního tubulu, tj. v indukci glykosurie, přičemž tento účinek je nezávislý na množství β-buněk, sekreci inzulinu či inzulinové senzitivitě. Inhibitory SGLT-2 účinně snižují nejen hodnoty glykovaného hemoglobinu (HbA1c), ale i krevní tlak (TK) a tělesnou hmotnost, jejich podávání je však spojeno rovněž se zvýšeným rizikem diabetické ketoacidózy a urogenitálních infekcí.

Co se týká kardiovaskulární (KV) bezpečnosti inhibitorů SGLT-2, při terapii empagliflozinem bylo v rozsáhlé studii EMPA-REG Outcome pozorováno signifikantní snížení rizika kompozitního ukazatele (úmrtí z KV příčin, nefatálního infarktu myokardu a cévní mozkové příhody). Není však jasné, zda lze tento přínos vztahovat k celé třídě inhibitorů SGLT-2, nebo pouze k empagliflozinu.

Komentář ke studii

specificprof. MUDr. Jan Škrha, DrSc.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Léčba pacientů s přestavbou genu ALK v 1. linii

MUDr. Juraj Kultan, Klinika plicních nemocí a tuberkulózy FN OlomoucMolekulárně genetická diagnostika přestavby genu ALK

MUDr. Marie Drösslerová, Pneumologická klinika 1. LF UK a TN, Praha.Léčba pacientů s ALK-pozitivním nemalobuněčným karcinomem plic stadia IIIb a IV

MUDr. Jaromír Roubec, Ph.D.Léčba pacientů s NSCLC a přestavbou genu ALK při rezistenci k tyrosinkinázovým inhibitorům ALK

MUDr. Helena ČoupkováLéčba pacientů s ALK+ NSCLC po selhání TKI

MUDr. Markéta Černovská
Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky