Kombinace empagliflozinu a linagliptinu jako iniciální léčba pacientů s diabetes mellitus 2. typu

Číslo: 1 / 2017 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Diabetologie

Souhrn

Léčba pacientů s diabetes mellitus (DM) 2. typu je obvykle zahajována monoterapií metforminem, iniciální kombinovaná terapie léky s komplementárním mechanismem působení však může poskytnout silnější a trvalejší antidiabetický účinek než tradiční přístup postupné eskalace léčby. Používané kombinace antidiabetik často zahrnují rovněž metformin, jeho použití ovšem u některých nemocných z různých příčin (např. gastrointestinální nesnášenlivost či porucha renálních funkcí) není možné. Vhodnou kombinací s komplementárním mechanismem působení může být v takových případech inhibitor sodíko-glukózového kotransportéru (SGLT-2) empagliflozin s inhibitorem dipeptidylpeptidázy-4 (DPP-4) linagliptinem. Oba tyto léky účinně a setrvale zlepšují kompenzaci diabetu a jsou spojeny jen s nízkým rizikem hypoglykemie.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky