Příznivý vliv cvičení na postprandiální glykemii

Číslo: 1 / 2017 (Obsah)
Rubrika: Zprávy z klinických studií
Obor: Diabetologie

Souhrn

Jedním z hlavních pilířů úspěšné léčby diabetu je snaha o zabránění výskytu hyperglykemie, včetně té postprandiální. Je známo, že z dostupných antidiabetik velmi spolehlivě postprandiální výkyvy glykemie ovlivňují např. glinidy. Dosud nevyřešenou otázkou však bylo, do jaké míry jí můžeme zabránit pomocí cvičení. U osmi diabetiků 2. typu (věk 60 ± 10,7 let; HbA1c 7,9 ± 2,3 %) léčených metforminem v kombinaci s jiným antidiabetikem byl proto sledován dopad cvičení sestávajícího z 3x 10 minut na běhátku o intenzitě odpovídající 50 % maximální spotřeby kyslíku. Maximální hodnota glykemie byla významně nižší při cvičení oproti samotné farmakoterapii: 9,9 ± 2,7 vs. 13,8 ± 3,7 mmol/l (p = 0,02). Stejně tak nižší byla i celková plocha pod křivkou v horizontu 40minutového sledování: 357 ± 89 vs. 500 ± 136 mmol/l.40 min (p = 0,03).

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Léčba pacientů s přestavbou genu ALK v 1. linii

MUDr. Juraj Kultan, Klinika plicních nemocí a tuberkulózy FN OlomoucMolekulárně genetická diagnostika přestavby genu ALK

MUDr. Marie Drösslerová, Pneumologická klinika 1. LF UK a TN, Praha.Léčba pacientů s ALK-pozitivním nemalobuněčným karcinomem plic stadia IIIb a IV

MUDr. Jaromír Roubec, Ph.D.Léčba pacientů s NSCLC a přestavbou genu ALK při rezistenci k tyrosinkinázovým inhibitorům ALK

MUDr. Helena ČoupkováLéčba pacientů s ALK+ NSCLC po selhání TKI

MUDr. Markéta Černovská
Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky