Léčba erektilní dysfunkce snižuje kardiovaskulární riziko

Číslo: 1 / 2017 (Obsah)
Rubrika: Zprávy z klinických studií
Obor: Kardiologie

Souhrn

Erektilní dysfunkce (ED) je zejména u starších mužů často spojena se zvýšeným kardiovaskulárním rizikem. V rámci švédské národní kohortové studie zahrnující muže ve věku do 80 let bez předchozího výskytu infarktu myokardu či provedeného revaskularizačního výkonu (n = 430 145) bylo prospektivně sledováno za účelem potvrzení možné souvislosti mezi ED a kardiovaskulárním úmrtím, srdečním selháním či revaskularizací. Z dané kohorty 7,1 % mužů bylo léčeno alprostadilem nebo inhibitorem fosfodiesterázy 5 (PDE-5) po průměrnou dobu 3,3 roku, tj. 141 739 osoboroků. Překvapivě se ukázalo, že muži léčení inhibitory PDE-5 pro ED měli o 33 % nižší mortalitu (HR: 0,67) a o 40 % nižší pravděpodobnost hospitalizace pro srdeční selhání (HR: 0,60); ovlivnění daných parametrů alprostadilem nebylo zjištěno. Muži, kteří si inhibitor PDE-5 vyzvedli jednou, 2–5krát a více než 5krát, měli nižší riziko úmrtí o 34 %, 53 % a 81 % ve srovnání s muži léčenými alprostadilem.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky