Polycystická ovaria – nová indikace pro agonisty GLP-1?

Číslo: 1 / 2017 (Obsah)
Rubrika: Zprávy z klinických studií
Obor: Gynekologie

Souhrn

Syndrom polycystických ovarií je v populaci poměrně rozšířeným onemocněním postihujícím ženy středního věku. Charakteristické jsou pro něj hyperandrogenismus a ovulační a metabolická dysfunkce. V léčbě nezřídka pomáhá snížení tělesné hmotnosti. Toho, jak známo, lze mj. dosáhnout rovněž užíváním agonistů GLP-1, což bylo prokázáno jak u diabetiků, tak u nediabetiků. Naskýtá se tak otázka, zda by dané látky nemohly být prospěšné rovněž v léčbě PCOS. Z dosud publikované literatury je zřejmé, že exenatid i liraglutid jsou účinné ve snižování tělesné hmotnosti jak v monoterapii, tak v kombinaci s metforminem. U liraglutidu je uváděno rovněž zlepšení stravovacích návyků a zlepšení parametrů vztahujících se k metabolismu glukózy. Jejich hlavním nežádoucím účinkem přitom bývá nevolnost. Tyto látky mohly být z pohledu léčby PCOS zajímavé, bohužel však stále chybí dostatek důkazů.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Léčba pacientů s přestavbou genu ALK v 1. linii

MUDr. Juraj Kultan, Klinika plicních nemocí a tuberkulózy FN OlomoucMolekulárně genetická diagnostika přestavby genu ALK

MUDr. Marie Drösslerová, Pneumologická klinika 1. LF UK a TN, Praha.Léčba pacientů s ALK-pozitivním nemalobuněčným karcinomem plic stadia IIIb a IV

MUDr. Jaromír Roubec, Ph.D.Léčba pacientů s NSCLC a přestavbou genu ALK při rezistenci k tyrosinkinázovým inhibitorům ALK

MUDr. Helena ČoupkováLéčba pacientů s ALK+ NSCLC po selhání TKI

MUDr. Markéta Černovská
Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky