Účinnost a bezpečnost gliflozinů v léčbě diabetu 1. typu

Číslo: 1 / 2017 (Obsah)
Rubrika: Zprávy z klinických studií
Obor: Diabetologie

Souhrn

Inhibitory SGLT-2 (syn. glifloziny) jsou v klinické praxi nejnověji využívanou skupinou antidiabetik s prokázanou účinností v léčbě diabetu 2. typu. Vzhledem ke svému glukosurickému působení by však mohly být přínosem rovněž u diabetiků 1. typu. Přinést odpověď na tuto otázku se snažili autoři metaanalýzy dosud provedených studií se zástupci této lékové skupiny u diabetiků 1. typu současně léčených inzulinem. Šlo celkem o sedm studií (z čehož čtyři byly randomizované) s 581 nemocnými. Oproti kontrolní skupině vedlo podávání inhibitorů SGLT-2 k dosažení signifikantně nižších hodnot glykemie nalačno (–0,69 mmol/l), glykovaného hemoglobinu (–0,37 %), tělesné hmotnosti (–2,54 kg) a ke snížení celkové denní dávky inzulinu (–6,22 IU). Celková incidence nežádoucích příhod, hypoglykemie a výskyt infekcí močových cest přitom byly srovnatelné jako při podávání placeba, vyšší bylo riziko diabetické ketoacidózy.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Léčba pacientů s přestavbou genu ALK v 1. linii

MUDr. Juraj Kultan, Klinika plicních nemocí a tuberkulózy FN OlomoucMolekulárně genetická diagnostika přestavby genu ALK

MUDr. Marie Drösslerová, Pneumologická klinika 1. LF UK a TN, Praha.Léčba pacientů s ALK-pozitivním nemalobuněčným karcinomem plic stadia IIIb a IV

MUDr. Jaromír Roubec, Ph.D.Léčba pacientů s NSCLC a přestavbou genu ALK při rezistenci k tyrosinkinázovým inhibitorům ALK

MUDr. Helena ČoupkováLéčba pacientů s ALK+ NSCLC po selhání TKI

MUDr. Markéta Černovská
Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky