Teneligliptin v léčbě diabetického onemocnění ledvin

Číslo: 1 / 2017 (Obsah)
Rubrika: Zprávy z klinických studií
Obor: Diabetologie

Souhrn

Diabetická nefropatie je nejvýznamnější mikrovaskulární komplikací diabetu 2. typu. Na druhé straně právě diabetes 2. typu je uváděn jako dominující příčina (až z 45 %) potřeby dialýzy pro nedostatečnost ledvin. Pro zpomalení progrese diabetického onemocnění ledvin jsou doporučovány změny životního stylu, zanechání kouření, dosažení optimální kontroly glykemie, krevního tlaku i lipidogramu. V souladu s doporučenými terapeutickými postupy je u diabetiků se zhoršenou činností ledvin vhodné ze skupiny gliptinů nasazení linagliptinu, u něhož není třeba úprava dávky ani v případě ESRD. Nově byla hodnocena bezpečnost teneligliptinu u diabetiků 2. typu s poškozením ledvinných funkcí. V provedených studiích měl i tento gliptin stabilní kinetický profil nejen u osob s lehkým až středně těžkým, ale též těžkým selháním ledvin či ESRD, a to bez potřeby úpravy dávkování. Současně je prokazováno i zlepšení glykemických parametrů, zlepšení glykovaného albuminu, pokles albuminurie a zlepšení eGFR. Z pohledu ledvinných funkcí se zdá být významné rovněž snížení P-selektinu, destičkových mikročástic (PDMP) a inhibitoru aktivátoru plazminogenu (PAI-1) – klinické souvislosti však nejsou ještě příliš zdokumentovány.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Léčba pacientů s přestavbou genu ALK v 1. linii

MUDr. Juraj Kultan, Klinika plicních nemocí a tuberkulózy FN OlomoucMolekulárně genetická diagnostika přestavby genu ALK

MUDr. Marie Drösslerová, Pneumologická klinika 1. LF UK a TN, Praha.Léčba pacientů s ALK-pozitivním nemalobuněčným karcinomem plic stadia IIIb a IV

MUDr. Jaromír Roubec, Ph.D.Léčba pacientů s NSCLC a přestavbou genu ALK při rezistenci k tyrosinkinázovým inhibitorům ALK

MUDr. Helena ČoupkováLéčba pacientů s ALK+ NSCLC po selhání TKI

MUDr. Markéta Černovská
Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky