Příznivé účinky bezafibrátu u diabetiků?

Číslo: 1 / 2017 (Obsah)
Rubrika: Zprávy z klinických studií
Obor: Diabetologie

Souhrn

Bezafibrát, již dlouho známý zástupce hypolipidemicky působících fibrátů, jenž rovněž působí jako univerzální aktivátor PPAR, je nově spojován s příznivým ovlivněním diabetu. Na preklinické úrovni byl proto cíleně podáván myším ( TallyHo) s indukovaným časným a pozdním diabetem, přičemž obě skupiny byly léčeny 0,5% bezafibrátem, nebo po dobu 8 týdnů dostávaly pouze běžnou stravu. Podávání fibrátu vedlo k významnému snížení lipidů plazmy i glykemie, což bylo provázeno zvýšením indexu inzulinové senzitivity a zlepšením tolerance glukózy. Bezafibrát zvětšil počet ostrůvků ve tkáni pankreatu, v játrech omezoval steatózu a na subcelulární úrovni zvyšoval počet mitochondrií, což bylo provázeno snížením jaterní glukoneogeneze. Bezafibrát by tak mohl být přínosný u nemocných s NAFLD a zhoršeným metabolismem glukózy.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky