Terapie statiny ovlivňuje výskyt cévních mozkových příhod u nemocných s fibrilací síní

Číslo: 1 / 2017 (Obsah)
Rubrika: Zprávy z klinických studií
Obor: Kardiologie

Souhrn

Pravidelné užívání statinů snižuje velikost infarzovaného ložiska u nelakunárních cévních mozkových příhod (CMP). Z dosavadních studií však nevyplývá vztah mezi předchozí léčbou statiny a následným ovlivněním funkcí u nemocných s fibrilací síní. V nedávno provedené klinické studii (n = 1 030) byl zaznamenán významný neurologický deficit nebo úmrtí u 69 % nemocných v průběhu třiceti dnů od stanovení diagnózy. Multivariační regresní analýzou se podařilo prokázat, že předchozí (tj. před výskytem CMP) léčba statiny vedla ke 32% snížení výskytu těžké formy CMP (OR: 0,68; 95% CI: 0,50–0,92; p = 0,01). Tento příznivý vliv statinů je však dle autorů studie třeba dále ověřit. Současně poukazují na korelaci mezi těžkou formou CMP a vyšším věkem, ženským pohlavím, přítomností diabetes mellitus či demence, ischemickou CMP a hlubokým žilním tromboembolismem v osobní anamnéze.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky