Zvyšují statiny riziko diabetes mellitus?

Číslo: 1 / 2017 (Obsah)
Rubrika: Zprávy z klinických studií
Obor: Diabetologie

Souhrn

Statiny jsou v současnosti celosvětově jednoznačně jednou z nejčastěji užívaných lékových skupin, u níž je mimo jiné prokazován významný přínos pro snižování kardiovaskulárního rizika. Kromě jejich hypolipidemického účinku a stabilizujícího působení na aterosklerotické pláty je třeba vyzdvihnout i jejich příznivý bezpečnostní profil. Některé z novějších studií však naznačují možnou souvislost mezi jejich užíváním a vyšším rizikem nově vzniklého diabetu (NODM), zejména pak u osob s velmi vysokým rizikem (obezita, ženské pohlaví, vyšší věk, prediabetes, metabolický syndrom). Vysvětlení pro takovou možnou souvislost na patofyziologické úrovni postrádáme, přesto se hovoří o modifikaci velikosti lipoproteinových částic, snížené expresi GLUT 4 a poklesu adiponektinu a ubichinonu s následným zhoršením inzulinoresistence a horší sekrecí inzulinu. Pravděpodobnost vzniku NODM je uváděna v rozmezí 28–43 %. Přesné zhodnocení možné souvislosti však dosud chybí. Dle autorů recentně publikovaného přehledového článku jejich přínos stále jednoznačně převyšuje možná rizika. Pouze osoby ve vyšším riziku DM by měly být častěji vyšetřovány se zaměřením na glykemii a glykovaný hemoglobin. Užívání statinů by nemělo být ukončeno ani u osob s NODM, měla by se však zvážit úprava dávky/dávkovacího režimu/typu statinu a rovněž vhodnost zahájení léčby antidiabetikem.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky