Význam febuxostatu při diabetické nefropatii

Číslo: 1 / 2017 (Obsah)
Rubrika: Zprávy z klinických studií
Obor: Diabetologie

Souhrn

V observačních studiích je hyperurikemie dávána do souvislosti s metabolickým syndromem, diabetem či onemocněním ledvin. Nabízí se tak možnost cíleného ovlivnění, např. febuxostatem, s cílem snížit výskyt těchto stavů, popřípadě zmírnit jejich tíži. Febuxostat je silným nepurinovým inhibitorem xantinoxidázy, využívaným k léčbě hyperurikemie. Po dobu 24 týdnů byl zkoumán jeho účinek na ovlivnění adipokinů a ukazatelů poškození činnosti ledvin u nemocných s nadváhou/obezitou, hyperurikemií a současně diabetickou nefropatií v porovnání s placebem (n = 80). Výchozí hodnota urikemie byla 426 ± 83 μmol/l. Glomerulární filtrace (eGFR) za sledované období klesla z 54 ± 17 ml/min/1,73 m2 na 51 ± 17 ml/min/1,73 m2 (p = 0,05). Pokles urikemie byl však velmi významný – snížení o 50 % (p < 0,001). Aktivita podkožní tkáně ani hladina adiponektinu nebyly ovlivněny. Febuxostat tedy sice účinně snižoval urikemii, nepodařilo se však bohužel prokázat jeho přínos u nemocných s progresivní diabetickou nefropatií.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky