Vitamin C příznivě ovlivňuje funkci endotelu

Číslo: 1 / 2017 (Obsah)
Rubrika: Zprávy z klinických studií
Obor: Kardiologie

Souhrn

Vitamin C již zdaleka není skloňován pouze v souvislosti s jeho nedostatkem u osob trpících kurdějemi. Nedostatek vitaminu C má mnoho z nás, aniž bychom si tento deficit uvědomovali. Jeho deplece je povětšinou latentní a je zjišťována u řady chorob, které často označujeme jako nemoci civilizační či nemoci 21. století, tedy mj. nemoci kardiovaskulární, diabetes aj. Nepřekvapí tak prezentované výsledky studie, v rámci níž byl sledován význam dlouhodobé (6 měsíců) suplementace tímto vitaminem na činnost endotelu ve skupině 40 dětí s diabetem. Autoři studie prokazují nejen zlepšení činnosti endotelu, ale též příznivé ovlivnění echokardiogramu, zejména ve smyslu zlepšení ejekční frakce levé komory. Uvedené výsledky by však jistě bylo vhodné ověřit na větším souboru nemocných.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Léčba pacientů s přestavbou genu ALK v 1. linii

MUDr. Juraj Kultan, Klinika plicních nemocí a tuberkulózy FN OlomoucMolekulárně genetická diagnostika přestavby genu ALK

MUDr. Marie Drösslerová, Pneumologická klinika 1. LF UK a TN, Praha.Léčba pacientů s ALK-pozitivním nemalobuněčným karcinomem plic stadia IIIb a IV

MUDr. Jaromír Roubec, Ph.D.Léčba pacientů s NSCLC a přestavbou genu ALK při rezistenci k tyrosinkinázovým inhibitorům ALK

MUDr. Helena ČoupkováLéčba pacientů s ALK+ NSCLC po selhání TKI

MUDr. Markéta Černovská
Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky